over Evy

Evy’s doel is om mensen op een andere manier te leren omgaan met de moeilijke dingen in het leven en hun levensvreugde te vergroten.

Evy staat voor evidence based psychology: we vinden het essentieel om methoden te gebruiken waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat ze grote kans op effectiviteit hebben. Er is geen ‘one size fits all-behandeling’. Bij de ene persoon helpt de ene methode, bij de ander juist een andere. Wij maken gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptatie & commitment therapie (ACT), eye movement desensitization & reprocessing (EMDR), schematherapie en mindfulness. Voor relatietherapie gebruiken we Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT).

Evy psychologenpraktijk vindt evaluatie essentieel, omdat daardoor steeds meer kennis ontstaat over wat werkt bij wie en in welke situatie, zodat mensen zo goed en snel mogelijk geholpen worden.

Behandelend psycholoog is Janine Plaisier. Zij is gespecialiseerd in kennis over gedragsverandering en effectieve behandelmethoden. Sinds jonge leeftijd is zij geïnteresseerd in het denken en doen van mensen, juist als het gaat om moeilijke ervaringen in het leven. Janine is GZ-psycholoog en sociaal psycholoog (klik hier voor Janine’s c.v.). Zij heeft ook veel ervaring met het doen van onderzoek naar behandeling van mensen met uiteenlopende levens en klachten. Juist die combinatie ervaart zij als inspirerend en als toegevoegde waarde. Janine heeft een groot internationaal netwerk en is goed op de hoogte van effectieve en innovatieve methoden die zij voor u kan inzetten.

Chantal Haasbeek is als office manager verbonden aan Evy psychologenpraktijk. Chantal verzorgt de financiële administratie. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring als office manager en heeft onder andere gewerkt bij KPMG, KLM en NUON. Voor vragen over facturen is Chantal bereikbaar via e-mail: chantal@evypsycholoog.nl

 

kantoor buitenkantDe praktijk zit aan de Prins Hendrikkade, schuin tegenover het Scheepvaartmuseum en Nemo. Op een kwartiertje lopen vanaf Centraal Station.

Evy hanteert een kwaliteitsstatuut en de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ook voldoen wij aan de privacy-eisen. Ons privacystatement kunt u bij ons opvragen.

Evy is er voor clienten in de Basis GGz. Evy heeft geen mogelijkheden voor crisisopvang. Clienten die gebaat zijn bij meer intensieve en langduriger behandeling in de Specialistische GGz adviseren we om contact op te nemen met de huisarts of met wegwijsggz.nl