over Evy

Evy’s doel is mensen te helpen bij het omgaan met moeilijke situaties en hun levensvreugde te vergroten.

Evy staat voor evidence based psychology: we vinden het essentieel om methoden te gebruiken waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat ze grote kans op effectiviteit hebben.

Er is geen ‘one size fits all-behandeling’. Bij de ene persoon helpt de ene methode, bij de ander juist een andere. Evy psychologenpraktijk vindt evaluatie essentieel, omdat daardoor steeds meer kennis ontstaat over wat werkt bij wie en in welke situatie, zodat mensen zo goed en snel mogelijk geholpen worden.

Evy is er voor clienten in de Basis GGz. Clienten die gebaat zijn bij wat langere behandeling in de Specialistische GGz adviseren we om contact op te nemen met Psycholoog Nederland, www.psycholoognederland.org

Evy hanteert een kwaliteitsstatuut en de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). U kunt deze bij ons inzien. Ook voldoen wij aan de privacy-eisen. Ons privacystatement kunt u bij ons opvragen.

Behandelend psycholoog is Janine Plaisier. Zij is gespecialiseerd in kennis over gedragsverandering en effectieve behandelmethoden. Sinds jonge leeftijd is zij geïnteresseerd in het denken en doen van mensen, juist als het gaat om moeilijke ervaringen en verdriet. Janine is sociaal en klinisch psycholoog (klik hier voor Janine’s c.v.). Zij heeft ook veel ervaring met het doen van onderzoek naar behandeling van mensen met uiteenlopende levens en klachten. Juist die combinatie ervaart zij als inspirerend en als toegevoegde waarde. Janine heeft een groot internationaal netwerk en is goed op de hoogte van effectieve en innovatieve methoden die zij voor u kan inzetten.

Evy psychologenpraktijk werkt samen met het Instituut voor Directieve Interventies. Janine Plaisier volgt daar de opleiding tot GZ-psycholoog. Zij werkt op twee locaties: op dinsdagen en donderdagen aan de Prins Hendrikkade 193-C. Dit is in het centrum van Amsterdam, schuin tegenover het NEMO en het Scheepvaartmuseum. Op maandagen en vrijdagen op de Fokke Simonszstraat 29-H, in De Pijp.