hoe

Hieronder kunt u lezen wat u mag verwachten van een behandeling bij Evy psychologenpraktijk.

  • aanmelding

U kunt zich aanmelden bij Evy via het formulier op de contactpagina. We maken dan een belafspraak. We bespreken dan kort uw wensen globaal met u, om in te schatten of u bij ons op het juiste adres bent. Dan maken we een afspraak voor het eerste gesprek.

  • individuele behandelingen

Voor de individuele behandeling van psychische klachten onderzoekt u in de eerste gesprekken samen met de psycholoog wat er bij u speelt. We maken een gestructureerde analyse van uw situatie. Indien relevant vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen. We brengen in kaart hoe en waardoor uw klachten tot stand komen en bespreken welke aanpak u kan helpen. Evy psychologenpraktijk gebruikt altijd methoden die wetenschappelijk onderbouwd en effectief zijn en kiest een aanpak die bij u past.

Soms kunnen mensen met een paar gesprekken al een heel eind geholpen zijn, soms duurt het wat langer. We gebruiken zo veel mogelijk kortdurende, actieve methoden, waarbij u naast de gesprekken zelf dingen uitprobeert en oefent. We bieden behandelingen aan binnen de ‘basis GGZ’. De behandelingen in de basis GGZ bevatten meestal vier tot maximaal twaalf gesprekken. In de specialistische ggz zijn meer gesprekken mogelijk, afhankelijk van de problematiek.

  • evaluatie

We vinden het belangrijk dat wat we doen helpt. Daarom evalueren we dat tijdens de behandeling regelmatig, door u vragenlijsten te laten invullen die de vooruitgang meten en dit met u te bespreken. Zo nodig passen we de aanpak aan, door bijvoorbeeld een ander tempo of andere methoden in te zetten. Als u beter geholpen kunt worden door een andere deskundige, bijvoorbeeld een arts, een psychiater of een gespecialiseerd psycholoog, dan kunnen we in overleg doorverwijzen. .

  • kosten

Voor wat betreft de kosten geldt het volgende. Er zijn drie manieren om te betalen voor de behandeling: 1) u betaalt zelf een deel en uw verzekering betaalt het grootste deel 2) u betaalt alles zelf of 3) uw werkgever betaalt.

1) Samen met uw verzekering/strong>

U ontvangt eens per maand een factuur, die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u terugkrijgt van de verzekeraar, is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis. Meestal wordt bij een naturapolis zo’n 70% vergoed. Bij een budgetpolis kan de hoogte van de vergoeding lager zijn. Bij een restitutiepolis zal de hoogte van de vergoeding hoger zijn, zo’n 80 tot 100%.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren naar de hoogte van de vergoeding. Geef aan dat het gaat om behandeling in de BasisGGZ bij een BIG-geregistreerde psycholoog. U kunt hierbij de AGB-code van onze praktijk noemen: 94103254.

Eigen risico
Er geldt in de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten, die u als vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar zou hebben ontvangen, zelf moet betalen. Als u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen wordt er uiteraard geen eigen risico in rekening gebracht.

Het eigen risico wordt in het jaar dat uw behandeling is gestart aangesproken (ook als uw behandeling in het volgende kalenderjaar wordt afgesloten). Naast het verplicht eigen risico kunt u bij uw verzekeraar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u bovenop het verplichte eigen risico van €385,- een vrijwillig eigen risico afsluit in ruil voor een korting op uw premie. Voor behandeling binnen de GGZ geldt geen eigen bijdrage.

2) Zelf betalen.
De tekst over tarieven wordt binnenkort geupdate.

B.T.W. hoeft niet berekend te worden. Informatie vragen of telefonisch bespreken of u bij Evy aan het juiste adres bent is uiteraard kosteloos en vrijblijvend.

3) Via uw werkgever.
Het UWV of werkgevers hebben soms speciale regelingen. De kosten via uw eigen bedrijf declareren behoort ook tot de mogelijkheden.