hoe

Hieronder kunt u lezen wat u mag verwachten van een behandeling bij Evy psychologenpraktijk.

  • aanmelding

U kunt zich aanmelden bij Evy via het formulier op de contactpagina. Daarna maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Of we maken een korte belafspraak met u, om na te gaan of u bij ons op het juiste adres bent. Ook wordt u geïnformeerd over het vervolg. Voor het eerste gesprek is het nodig dat we een verwijsbrief van uw huisarts ontvangen. U of uw huisarts kunnen dit via een beveiligd mailadres naar ons toesturen.

  • behandeling

In de eerste gesprekken onderzoekt u samen met de psycholoog wat er bij u speelt. We maken een analyse van uw situatie. Ook vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen. We brengen in kaart hoe en waardoor uw klachten tot stand komen en bespreken welke aanpak u kan helpen. Evy psychologenpraktijk gebruikt altijd methoden die wetenschappelijk onderbouwd en effectief zijn en kiest een aanpak die bij u past.

Soms kunnen mensen met een paar gesprekken al een heel eind geholpen zijn, soms duurt het wat langer. We gebruiken zo veel mogelijk kortdurende, actieve methoden, waarbij u naast de gesprekken juist ook thuis zelf dingen uitprobeert en oefent. De behandelingen bevatten meestal vier tot maximaal twaalf gesprekken.

  • evaluatie

We vinden het belangrijk dat wat we doen helpt. Daarom evalueren we dat tijdens de behandeling regelmatig, door u vragenlijsten te laten invullen die de vooruitgang meten en dit met u te bespreken. Zo nodig passen we de aanpak aan, door bijvoorbeeld een ander tempo of andere methoden in te zetten. Als u beter geholpen kunt worden door een andere deskundige, bijvoorbeeld een arts, een psychiater of een gespecialiseerd psycholoog, dan kunnen we in overleg doorverwijzen.

  • facturen en declaratie bij zorgverzekering of werkgever

Vaak kunt u een deel van de kosten declareren bij uw zorgverzekering of uw werkgever.

We streven ernaar u eens per twee weken een factuur te sturen. U betaalt de factuur zelf, omdat wij geen contracten met verzekeraars hebben. Om een deel terug te krijgen kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u terugkrijgt, hangt af uw polis. Als u een restitutiepolis heeft, wordt waarschijnlijk het hele bedrag vergoed (behalve het eigen risico). Meestal wordt bij een naturapolis zo’n 70% vergoed. Bij een budgetpolis kan de vergoeding lager zijn. Ook betalen sommige verzekeraars minder dan het landelijk afgesproken tarief voor psychologen.

Checkt u vooraf bij uw zorgverzekeraar welk percentage vergoed wordt, dan komt u niet voor verrassingen te staan. Ook stellen sommige verzekeraars extra eisen (bv. ze betalen alleen als u vooraf bepaalde informatie opstuurt). Belangrijk om te checken dus. U kunt zeggen dat het gaat om behandeling in de generalistische BasisGGZ/monodisciplinaire zorg, bij een BIG-geregistreerde psycholoog.

De verzekeraar vraagt mogelijk naar registratienummers, dat zijn: 94063391 (van Evy Psychologenpraktijk) en 94103254 (van (regie)behandelaar Janine Plaisier, GZ-psycholoog, BIG nummer 49932712525).

Verzekeringen vragen soms ook naar een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat kunt u hier downloaden: kwaliteitsstatuut Evy Psychologenpraktijk.

Soms wordt gevraagd naar tariefcodes. Dat zijn:  in het begin van de behandeling: CO0562 – Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 of 45 minuten. Latere sessies krijgen deze code: CO0497 – Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten. Aan het eind van de behandeling volgen nog een aantal diagnostieksessies.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig en moeten uw klachten passen bij een bepaalde psychologische diagnose (“DSM-5-classificatie”). Sommige klachten worden niet vergoed door de verzekering, zoals burnout, rouw of relatieproblemen.

Hulp van uw werkgever
Werkgevers hebben soms speciale regelingen. Werkgevers zijn steeds meer bereid (een deel van) de kosten te betalen, zeker als uw klachten met het werk te maken hebben. Denkt u aan overspanning, burnout, omgaan met stress, perfectionisme. De kosten via uw eigen bedrijf declareren behoort ook tot de mogelijkheden.

  • tarieven

We volgen de tarieven die het Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor psychologen. Deze tarieven gaan per minuut. De behandelsessies duren 45 minuten, de diagnostieksessies 60 minuten. Als de gesprekken 15 minuten korter of langer duren dan wordt het tarief ook aangepast.

De tarieven voor een GZ-psycholoog zijn in 2024:

Behandelsessie, 45 minuten: €135,89

Diagnostieksessie, 60 minuten (eerste en laatste gesprek):  €183,44

Diagnostieksessie, 45 minuten (tweede gesprek): €159,70

Rapportage (intakerapportage, behandelplan, eindrapportage): €68,88

Analyse diagnostiek, 15 minuten (bij eerste en laatste gesprek): €68,88

Relatietherapie, 75 minuten: €195,–

Particuliere sessie (niet via verzekering), 45 minuten: €132,24

Een behandeling bestaat altijd uit behandelsessies en diagnostieksessies. De eerste twee gesprekken zijn diagnostieksessies (om te onderzoeken wat er aan de hand is). We nemen altijd vragenlijsten af om grondiger zicht te krijgen op uw klachten. Daarna volgen meestal 3-9 behandelsessies. Het laatste gesprek is ook weer diagnostiek, daarin evalueren we de behandeling en de resultaten met u. Als we de behandeling starten en afsluiten stel ik een rapportage op voor uw huisarts die ik na uw instemming verstuur.

Het kan een nadeel zijn om zelf een deel te betalen. Het voordeel is dat u snel geholpen kunt worden. Daarnaast blijkt in de praktijk dat de resultaten vaak sneller bereikt worden wanneer mensen zelf een deel betalen; het motiveert om oefeningen of leeswerk grondig te doen.

Onverhoopt afzeggen
Als u onverhoopt een afspraak moet verzetten dan kan dat. Doet u dat zo vroeg mogelijk, zodat er nog een andere cliënt kan worden ingepland, en tot 24 uur van te voren is afzeggen kosteloos. Als u zich minder dan 24 uur van te voren afmeldt dan zien wij ons genoodzaakt toch de gehele factuur voor de gemiste sessie te sturen, ongeacht de oorzaak. Dit omdat er onkosten zijn gemaakt, afzegging leidt tot inkomstenderving en tot stagnatie van de zorg in het algemeen. Deze factuur wordt niet vergoed door de verzekering. Kortom, als u zich maar even niet lekker voelt of denkt dat u misschien niet kunt komen, meldt u zich dan direct af, anders is het zonde van het geld.

Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt elk jaar een bedrag voor zorg zelf, voor 2024 is dat € 385. Dit is het wettelijk vastgestelde eigen risico. Dit betekent dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Daarna gaat de verzekering betalen. Het kan zijn dat u al eigen risico heeft betaald voor andere zorg, bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek, spoedeisende hulp of medicijnen. U kunt uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico u nog moet betalen.