wat en voor wie

Evy psychologenpraktijk geeft individuele behandeling en relatietherapie.  Soms hebben mensen last van 1 klacht, maar vaak gaat het om een combinatie van klachten. Samen bepalen we dan welk onderwerp het eerst aandacht nodig heeft. Dat kan al invloed hebben op de andere klacht(en). Of we kijke samen wat er ten grondslag ligt aan de problematiek.

Afhankelijk van de klachten, persoon en situatie kunnen we verschillende evidence-based methoden inzetten: cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptatie & commitment therapie (ACT), eye movement desensitization & reprocessing (EMDR), schematherapie en mindfulness. Voor relatietherapie gebruiken we Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT).

Hieronder wordt ingegaan op klachten die vaak voorkomen. Maar ook andere klachten kunnen we goed behandelen, vraag ons gerust om meer informatie.

   • somberheid en depressie

Somberheid kan ontstaan door allerlei factoren. Symptomen zijn vaak nergens zin meer in hebben, minder gaat doen, minder gaan genieten van dingen. De meeste depressies worden vanzelf na ca. een half jaar minder. We kunnen u helpen om u zich sneller beter te voelen en ook om te leren hoe u in de toekomst anders kunt omgaan met sombere gevoelens en gedachten.

   • angsten

Veel mensen hebben last van angsten, waardoor ze niet zo kunnen leven zoals ze willen leven. Het kan gaan om paniekaanvallen of om angsten voor specifieke ervaringen (bv. spinnen, vliegen, hoogtevrees). Of angst dat andere mensen ze dom, stom, of op een andere manier niet goed genoeg vinden. Mensen proberen vaak de situatie waar ze bang voor zijn te vermijden. Zij ervaren de angst als buitenproportioneel en het verstoort hun dagelijks leven. Doordat zij de situatie zo veel mogelijk vermijden wordt de angst op korte termijn beheersbaar. Maar op lange termijn blijft de angst in stand en kan hij zelfs versterkt worden. Er zijn goede behandelingen, waarmee mensen hun angsten stap voor stap kunnen overwinnen en dan hun leven ten volle kunnen leven, ondanks het feit dat ze soms angstig zijn.

   • trauma

Na ingrijpende gebeurtenissen, zoals het zien of zelf meemaken van een ongeluk, een overlijden, een bedreigende of gewelddadige situatie, kunnen mensen veel last hebben van nare herinneringen. Zonder dat ze er aan willen denken komen er dan steeds weer beelden of nachtmerries terug. Soms zijn mensen dan ook sneller geïrriteerd, hebben ze een korter lontje, kunnen ze zich minder goed concentreren en zijn ze minder gelukkig. Er zijn effectieve methoden om deze klachten te verminderen zoals: EMDR, Imaginaire Exposure en schrijftherapie. EMDR is een korte methode die er vaak voor zorgt dat de klachten heel snel verminderen en mensen zich veel krachtiger voelen, zonder dat ze thuis verder oefeningen hoeven te doen. Mensen die houden van schrijven en diepgaand nadenken kunnen voor schrijftherapie kiezen, ook een effectieve behandelmethode.

   • verlies en rouw

Verdriet en rouw ontstaan na het verlies van een dierbare, door overlijden of door echtscheiding. Het kan ook door iets anders komen, bijvoorbeeld door ouder worden, verlies van gezondheid, van een baan of van iets anders dat heel belangrijk was. Symptomen van rouw zijn wanhoop, intens verlangen, missen, moeite om het verlies te accepteren, de realiteit niet onder ogen willen of kunnen zien, emotionele verdoving, een gevoel van betekenisloosheid. Ook kunnen mensen moeite hebben om door te gaan met het gewone leven, doordat ze dat als een verraad voelen aan degene die ze verloren hebben. Vaak verminderen de symptomen in de loop der tijd. Als dat niet gebeurt , of als u een paar keer met een onafhankelijk persoon wilt praten, zijn er goede methoden beschikbaar voor het verwerken van het verlies en voor het wegnemen van obstakels die het rouwproces bemoeilijken.

   • (werk)stress, overspanning en burnout

Stress kan zich uiten in oververmoeidheid, onrust, hoofdpijn, moeite om zich te concentreren, vergeetachtigheid, somberheid en prikkelbaarheid. Stress komt vaak voor in het werk, maar ook andere situaties kunnen stress veroorzaken. Door langdurige overmatige stress raken mensen sneller vermoeid, kunnen ze minder stress aan en hebben ze steeds minder interesse of zin in dingen. In dat geval kunnen mensen overspannen of burnout raken, waardoor ze niet meer in staat zijn hun werk uit te voeren. Overspanning kan snel opkomen (in een paar weken of maanden) en ook redelijk snel weer afnemen. Burnout bouwt zich over langere tijd op. Bij een burnout voelen mensen zich vooral uitgeput of “op” en hebben ze vaak nergens meer zin in. Het is verstandig om bij stressverschijnselen in te grijpen, om te voorkomen dat de klachten verergeren.

   • piekeren

Mensen die piekeren denken steeds na over dingen, vaak in kringetjes, steeds opnieuw, zonder dat ze een oplossing vinden. Ze voelen zich vaak rusteloos, gespannen, vermoeid en soms prikkelbaar. Ze kunnen last hebben van slaapproblemen, concentratieproblemen en spierspanning. Soms denken mensen dat het piekeren ze helpt en voorbereidt op problemen. Op de korte termijn lijkt dat ook zo te zijn, maar op de lange termijn blijven de klachten in stand of worden ze zelfs erger. Zonder behandeling kan het piekeren jarenlang doorgaan, terwijl mensen er aanzienlijke last van hebben en hun functioneren er onder lijdt. Er zijn goede methoden waarmee het piekeren verminderd of gestopt kan worden.

   • onzekerheid, perfectionisme of een negatief zelfbeeld

Mensen kunnen last hebben van een steeds maar weer kritische blik op zichzelf. Ze denken dat ze niet interessant, aantrekkelijk of leuk genoeg zijn voor anderen, ze zijn gevoelig voor kritiek en horen complimenten niet. Ze denken dat anderen beter presteren of gelukkiger zijn. Zeker in deze tijd zien we dit vaak bij twintigers en dertigers. Hun hoge eisen staan ze in de weg in hun contact met anderen, hun functioneren en hun persoonlijke groei. Perfectionisten letten vooral op hun fouten, zijn alleen tevreden als ze geen fouten maken en zijn angstig voor de gevolgen van hun fouten. Een negatief zelfbeeld en perfectionisme kunnen verminderd worden door een behandeling, waardoor een meer realistisch zelfbeeld ontstaat. Een zelfbeeld waarbij goede en minder goede kanten gebalanceerd en met meer zelfverzekerdheid bekeken kunnen worden.

   • relatieproblemen

Mensen verschillen van elkaar en conflicten zijn in een relatie onvermijdelijk. Conflicten zijn op zich niet erg en kunnen tot verbeteringen leiden, maar soms lijken ze steeds erger te worden en soms weten mensen niet meer hoe ze er uit kunnen komen, terwijl ze wel graag samen willen blijven. In een behandeling kunnen mensen leren om op een meer constructieve manier met conflicten om te gaan en op een andere manier hun wensen te uiten. Een therapeut kan partners helpen om hun communicatie te verbeteren en op een meer positieve manier met elkaar om te gaan. Mocht het toch beter zijn om uit elkaar te gaan dan kunnen mensen ook geholpen worden om dat op een zo constructief mogelijke manier te doen.

   • betekenis en zingeving

Mensen twijfelen soms over de betekenis van hun leven. Of wat ze gedaan hebben wel zinvol was. Hoe ze de rest van hun leven zinvol kunnen invullen. Of, wanneer iemand ernstig ziek blijkt te zijn, kunnen mensen zich wanhopig voelen en zich afvragen wat het allemaal voor zin heeft. Evy kan helpen met het overdenken van relevante thema’s en vragen. Hierdoor kunt u meer betekenis in hun leven vinden en u krachtiger voelen, ook in hele moeilijke situaties.

   • mindfulness

Aandachttraining of mindfulness kan goed helpen voor mensen die last hebben van stress, piekeren, somberheid of chronische pijn. In een mindfulnesstraining leren deelnemers om met minder stress op situaties te reageren en anders om te gaan met je gedachten, stress en pijn. De effecten wetenschappelijk hiervan zijn wetenschappelijk aangetoond. Mensen die deze training hebben gevolgd kunnen zich beter ontspannen, beter concentreren en zijn gelukkiger. Evy past mindfulness oefeningen in in therapie voor verschillende klachten en ook in de houding van de therapeut.